Duyurular

KABUL EDİLEN ÖZET BİLDİRİLER


Pamukkale Üniversitesi 2.Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde gelen özet bildiriler içerisinde temaya uygun çalışmalar değerlendirmeler sonucunda belirlenmiştir. Gönderilen 119 özet metin içerisinden kabul edilen 56 bildiri ve sahibi aşağıdaki görsellerde açıklanmıştır. Yoğun katılım gösteren tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.