Bildiri Çağrısı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

Hierapolis: Kriz ve Dijitalizm

ULUSLARARASI BİLDİRİ ÇAĞRISI

18-20 NİSAN 2019

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ilk defa bu sene “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 18 – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli’de, “Hierapolis: Kriz ve Dijitalizm”   teması ile düzenlenecektir.

Bugünü tartışarak geleceğin inşa edildiği bilim dünyasında fırsat ve tehlikelerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle beşeri sermayenin en büyük kaynak olduğu düşünüldüğünde genç araştırmacılar geleceği tasarlamaya teşvik edilmelidir. Dolayısıyla dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve dijitalleşmenin yaratacağı unsurlar incelenmelidir. ” Bu bağlamda 2. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenler için program şu şekildedir:

AçıklamaSon Gönderim TarihiDuyuru Tarihi
Özet Bildiri3 Mart 2018 
Kabul Edilen Bildiri 8 Mart 2018
Tam Metin Bildiri5 Nisan 2018 
Katılımcı / Davetli Formu7 Nisan 2018 
Kongre Programı 12 Nisan 2018

Alt Başlıklar

Kongrede katılımcılar tüm jel sınıflandırmalarında bildiri hazırlayabilirler. İlgili sınıflandırmalar içerisinde global ekonomide yaşanan değişimler, geçmişten bugüne dönüşüm, küresel ticaret ve rol değişimleri, ekonominin görünmeyen dinamikleri, endüstri devrimlerinin etkisi ve fırsatları, dijitalizasyon, teknolojik değişimin sektörel etkileri ve dijitalizmin sosyal fırsatları/tehditlerini kapsayan alt başlıklarda tartışarak geleceği bugünden anlamak ve inşa etmek amaçlanmaktadır. Akademik çerçevede hazırlanacak tebliğlerin teorik alt yapıları yanı sıra pratik uygulamalarının tartışılması, fırsat/tehdit ve önerilerin interaktif bir şekilde aktif yaşama katkı sağlaması ve iş dünyasında yeniliklere öncülük etmesi planlanmaktadır.

Katılım Koşulları

Kongreye iki farklı statüde katılım sağlanabilir. Bildiri hazırlayarak katılımcı statüsünde ya da  bildiri hazırlamadan dinleyici statüsünde katılım sağlanabilir. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler. Ayrıca sadece 2017 -2018 yıllarında mezun olmuş lisans ve  yüksek lisans öğrencileri de kongrede bildiri sunabilirler. Kongreye genel katılım şartı olarak http://www.kongregeko.com  da yer alan Katılım Formunu doldurarak 7 Nisan 2019 ‘a kadar kongregeko@gmail.com adresine gönderebilirler.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri, http://www.kongregeko.com da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 1 sayfayı geçmemelidir. Özetlerde en fazla 3 jel kod bildiriyi tanımlamalıdır. Bildiri özetlerini kongregeko@gmail.com  adresine istenen şablonda ulaştırılması gerekmektedir. Özet şablon ve yazım kurallarına  http://www.kongregeko.com adresinden erişebilirsiniz.

Tam Metin

Tam metin bildiriler, http://www.kongregeko.com da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 25 sayfa olmalıdır. Tam metin şablonuna http://www.kongregeko.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak  maksimum 20 dakikadır. Bildirilerin tam metni CD’ye basılacak ve tüm katılımcılara verilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Ödül kazanan çalışmalar bildiri kitapçığı olarak basılacaktır.

KONGRE ÖDÜLLERİ VE DETAYLARI

Kongrede en çok puan toplayan 10 çalışma ödüllendirilecektir. Bu çalışmaların puanlamasında iki ağırlık vardır. Bunlar çalışmanın tam metninin ve bildiri sahiplerinin yapacağı sunumunun puanlarının toplanması ile hesaplanacaktır. Sunum değerlendirmesinde ise kongrenin hedefleri neticesiyle oturum başkanı ve oturum konuğu olan iş insanlarının puanlamaları dahil edilecektir.

Kongrede; ödül alan çalışmalar altın, gümüş ve bronz olarak gruplandırılacaktır. Bu gruplarda makaleler sıralamaya sokulmayacaktır. Gruplandırma kapsamında; altın grubunda en yüksek puana sahip ilk 3 bildiri, gümüş grupta en yüksek puana sahip 4. , 5. ve 6. bildiriler ve bronz grupta ise 7. , 8. , 9. ve 10. sırada olan bildiriler yer alacaktır. Kongrede altın grupta yer alan bildiriler; Prof.Dr. Celal Naci KÜÇÜKER Akademi Ödülleri sıfatında verilecektir.

Kongrede verilecek ödüllerin listesine ve duyurulara  http://www.kongregeko.com ‘dan ulaşabilirsiniz.